Header beeld

Alzheimereiwitten en het beschermingsmechanisme UPR

Tijdens de ziekte van Alzheimer gaan al vroeg de verbindingen tussen hersencellen ( synapsen) verloren. Het schadelijke alzheimereiwit ‘Tau’ speelt hierbij een belangrijke rol. Neerslagen of kluwen van dit eiwit in hersencellen zorgt voor schade. Maar dit is waarschijnlijk niet de enige manier waarop het eiwit schadelijk is.

Kort geleden is aangetoond dat de kluwen van Tau-eiwitten zorgen voor de activatie van een beschermingsmechanisme van hersencellen. Dit mechanisme, de UPR, richt zich op de afbraak van eiwitklonteringen. Ook is aangetoond dat wanneer de UPR wordt geactiveerd, er verbindingen tussen hersencellen verloren gaan.

Daarom wordt tijdens dit onderzoek gekeken naar het effect van Tau en de UPR op hersencellen. Wanneer we beter begrijpen hoe de hersencellen beschadigd worden, kunnen we mogelijk de balans van het belangrijke UPR proces herstellen. Want zowel teveel als te weinig UPR is schadelijke voor de verbindingen tussen hersencellen.  

Voor dit onderzoek, dat vier jaar loopt, is € 200.000 nodig.

Helpt u mee dit te realiseren? Elke bijdrage helpt!

Ja, ik help mee!

Wat geweldig dat u mee helpt het onderzoek van dr. Scheper mogelijk te maken! Als dank ontvangt u ons bijzondere Vergeet-mij-niet-speldje.

Ik help mee en geef:

U bent het bedrag vergeten

Gegevens

Voorletters (bijv A.E.) is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Postcode is verplicht.
Huisnr. is verplicht.
Telefoonnummer is verplicht.

Indien u hier uw telefoonnummer invult, kan Alzheimer Nederland u bellen om u te bedanken en/of om (extra) steun te vragen.

Betaling

Wij hebben uw rekeningnummer nodig voor de betaling
Wij hebben uw bic-nummer nodig voor de betaling
Hierbij machtig ik Alzheimer Nederland om het bovenstaande bedrag jaarlijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Maak een keuze in creditcards

Ga verder om te betaling af te maken.